ปฏิบัติการถล่ม Blog

posted on 15 Aug 2009 11:44 by nulinx

อยู่ระหว่างการต่อเติมเสริมแต่งหน้าบ้าน (บล็อค) โดย (จะ) อาศัยความกรุณาจากพี่ล้ง จะสำเร็จหรือไม่

เดี๋ยวก็รู้กัน

เอาไว้เนียน

posted on 06 Aug 2009 07:05 by nulinx
ตามนั้น !!!